روز: سپتامبر 10, 2021

فقط میخواهم یک قسمت از بینی را جراحی و تغییر دهم آیا امکان دارد

از مواردی که این روزها درباره جراحی زیبایی بینی بسیار درخواست می شود این است که :

– من فقط می خواهم نوک بینی ام را عمل کنم
– من فقط می خواهم قوز بینی را بردارم
– من فقط می خواهم پره های بینی را کوتاه کنم و بقیه قسمت های بینی تغییر نکند
آیا جراحی به شکل فوق قابل انجام است ؟
پاسخ این است که در افرادی که جهت جراحی زیبایی بینی مراجعه می نمایند معمولا مشکل در بیش از یک قسمت بینی وجود دارد . بسیار به ندرت در فردی ممکن است همه قسمت های بینی کاملاً خوب باشد و مثلاً فقط پره های بینی بلند باشد و یا اینکه پل بینی و پهنای بینی هیچ مشکلی نداشته باشد و فقط نوک بینی بزرگ باشد .
مسئله دیگر اینکه، وقتی یک قسمت از بینی تغییر می کند، تناسب آن با سایر قسمت های بینی به هم می خورد و بنابر این سایر قسمت های بینی هم مجدداً باید اصلاح شود. به این نکته توجه داشته باشید که در جراحی زیبایی بینی، بینی به صورت یک مجموعه و در ارتباط اجزاء مختلف با یکدیگر اصلاح میشود. بنابراین این مورد که من فقط می خواهم نوک بینی را اصلاح کنم و یا اینکه من فقط می خواهم قوز بینی را بردارم و بقیه قسمت ها دست نخورده باقی بماند، تقریباً در 99% موارد امکان پذیر نخواهد بود.

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید.